Menu

MM Voting page Terms & Conditions

Algemene voorwaarden online verkiezing

Lees verder voor meer informatie over de Midsomer Murders Countdown van BBC First - Algemene voorwaarden online verkiezing

Memorabele Midsomer Murders Countdown BBC First - Online verkiezing

 1. Kijkers kunnen deelnemen via BBCBenelux.com/Memorabele-Midsomer-Murders. Hier vinden de kijkers een lijst van twintig afleveringen met korte beschrijvingen. Deze afleveringen zijn door onze redactie geselecteerd als de afleveringen met de meest bizarre moorden. Kijkers kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete aflevering door te klikken op het vakje onder het afleveringsnummer.

 2. Stemmen die worden uitgebracht buiten de tijdstippen zoals aangegeven op BBCBenelux.com/Memorabele-Midsomer-Murders tellen niet mee. De verkiezing wordt geopend op 21-10-2019 om 12:00 uur en sluit op 11-11-2019 om 00:00 uur.

 3. Dit is geen wedstrijd en er zijn geen prijzen beschikbaar voor bepaalde opties of deelnemers.

 4. Elke kijker kan slechts één keer stemmen. BBC First kondigt de resultaten op tv en/of online aan als de verkiezing is gesloten en het eindresultaat bekend is. De resultaten zijn op tv te zien als onderdeel van de Top 20 Countdown-stunt vanaf 02-12-2019 t/m 24-12-2019.

 5. BBC Studios behoudt zich het recht voor om inzendingen te diskwalificeren of het stemrecht op te schorten indien het redelijke vermoeden bestaat dat er frauduleuze stemmen zijn ingediend of er een poging is gedaan tot verkiezingsfraude. BBC Studios heeft het recht om de selectiemethode naar eigen goeddunken te vervangen door een alternatieve methode. BBC Studios zal deze informatie niet vrijgeven of zonder toestemming aan anderen verstrekken, behalve wanneer dit vereist is voor de naleving van deze voorwaarden. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van BBC Studios op www.bbcbenelux.com/privacybeleid

 6. Als het online stemsysteem om welke reden dan ook niet werkt, kan de verkiezing worden opgeschort of kan er een contingentieplan in werking worden gesteld.

 7. BBC Studios behoudt zich het recht voor om dit evenement te allen tijde te wijzigen, te annuleren of op te schorten.

 8. BBC Studios aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een eventuele technische storing, defect of ander probleem met een online systeem, server, provider enz. die/dat ertoe kan leiden dat een stem verloren gaat of niet goed wordt geregistreerd of vastgelegd.

 9. Geen enkele medewerker van BBC Studios en geen enkel persoon die in welke vorm dan ook direct betrokken is bij de productie van het programma heeft het recht om zijn/haar stem uit te brengen.

 10. De verkiezing in deze stunt is in overeenstemming met de Gedragscode van de BBC met betrekking tot Wedstrijden en Verkiezingen, beschikbaar op: www.bbc.com/editorialguidelines/guidance/code-of-conduct

 11. BBC Studios gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden voor het houden van deze verkiezing en in overeenstemming met het Privacybeleid van BBC Studios: www.bbcbenelux.com/privacybeleid.

 12. Op deze Algemene voorwaarden is het recht van Engeland en Wales van toepassing.