Menu

Over de serie

Een nieuwe wereld. Nieuwe regels.

Een overtuigende dramaserie over het ontstaan van Sydney

In 1787 heeft Groot-Brittanië haar ongewenste burgers verbannen - wezen, kruimeldieven, prostituees en struikrovers - naar Sydney in Australië. Het was er zo heet, dor en vijandig dat maar weinig mensen er ooit waren geweest. Toch was het dit uitschot, in het oog gehouden door een kleine aantal Britse officieren en mariniers, dat een kolonie begon te vormen. Op een of andere manier, ondanks hongersnood, droogte, ontsnappingen, ophangingen en geselingen, bloeide de kolonie...

Tussen de eerste veroordeelden zitten goede vrienden Elizabeth Quinn (MyAnna Buring), Tommy Barrett (Julian Rhind-Tutt) en James Freeman (Russell Tovey). Elizabeth en Tommy bevinden zich bovendien in een onwettige relatie - onwettig omdat het een geloofsleer is van deze brandbare samenleving, dat relaties tussen veroordeelden verboden zijn en dat de vrouwelijke veroordeelden als enige behouden zijn aan de mannelijke soldaten.

Wanneer hun relatie aan het licht komt bij degenen die de leiding hebben, wordt een reeks gebeurtenissen in gang gezet waardoor de pragmatische idealist Gouverneur Philip (David Wenham) nog meer tegenover zijn tegenstander Majoor Ross komt te staan, een man die denkt dat de enige manier van overleven is door met een ijzeren vuist te regeren. Maar het bedreigt ook de hechte band tussen Elizabeth, Tommy en James in een tijd, en op een plek, waar overleving afhangt van de steun van je geliefden.

Ondertussen zet James alles op het spel, inclusief het zwakke systeem van de kolonie, door het op te nemen tegen de gevreesde tiran Marston.

Profielen

Banished

James Freeman

gespeeld door Russell Tovey

Als onderdeel van een hechte groep met Tommy en Elizabeth, is hij verliefd op Elizabeth, maar zijn sterke vriendschap met Tommy stelt hem in staat tegenstrijdige gevoelens aan de kant te zetten.

Hij bevindt zich in wanhopige problemen als Marston zijn reeds beperkte voedselrantsoen begint te stelen, wat leidt tot een catastrofale reeks van cataclysmische gebeurtenissen.

Banished

Tommy Barrett

gespeeld door Julian Rhind-Tutt

Een man met een geblokte achtergrond maar wezenlijk eervol, met een stalen gevoel van trots en een rotsvast waardegevoel. Hij is een van de natuurlijke leiders binnen de groep veroordeelden en een trouwe vriend van James.

Ook is hij smoorverliefd op Elizabeth. Terwijl het verbod van relaties tussen de veroordeelden blijft bestaan, is zijn leven niet zeker wanneer zij betrapt wordt in de mannenslaapzaal.

Banished

Elizabeth Quinn

gespeeld door MyAnna Buring

Een gepassioneerde, sterke vrouw, ze is tot over haar oren verliefd met Tommy Barrett en heeft een hechte vriendschap met James Freeman. Ze zal er alles aan doen om degenen van wie ze houdt te beschermen.

Banished

Governor Arthur Phillip

gespeeld door David Wenham

Een pragmatische idealist die hoopt dat hij deze aftandse nederzetting kan veranderen van strafkolonie in een gebied met mogelijkheden voor iedereen.

Terwijl hij wordt geconfronteerd met een reeks morele dilemma's, moet de gouverneur beslissen of de regels van Engeland passen bij de nieuwe maatschappij die hij behoort te vestigen.

Banished

Major Ross

gespeeld door Joseph Millson

Met enkel het welzijn van zijn mannen in het achterhoofd, gelooft Majoor Ross dat de enige manier om te overleven is door met ijzeren vuist te regeren.

Hij voelt zich aangetrokken tot Katherine McVitie en laat het feit dat zij verliefd is op een ander, hem niet tegenhouden in het krijgen wat hij wil.

Banished

Katherine McVitie

gespeeld door Joanna Vanderham

Katherine is onderweg verliefd geworden op MacDonald.

Een teer meisje, die gelooft dat hij haar zal koesteren en voor haar zal zorgen en die gebroken is wanneer Majoor Ross haar in zijn bed dwingt.

Banished

Corporal MacDonald

gespeeld door Ryan Corr

Als soldaat uit de arbeidersklasse, zat MacDonald al van jongs af aan in het leger.

Hij is wanhopig verliefd op de vrouwelijke veroordeelde Katherine McVitie, maar zijn relatie met haar zet hem op ramkoers met zijn hoofdofficier, Majoor Ross.

Banished

Sergeant Timmins

gespeeld door Cal MacAninch

Een fatsoenlijke man die gedwongen wordt Majoor Ross te steunen, terwijl hij niet altijd achter hem staat.

Banished

Housekeeper Deborah

gespeeld door Brooke Harman

De huishoudster, vertrouwelijke en klankbord van de gouverneur. Ze hebben een wederzijds respect en vertrouwen voor elkaar en zijn erg hecht.

Banished

Private Buckley

gespeeld door Adam Nagaitis

Een buitenstaander tussen de mariniers en unaniem verafschuwd door de veroordeelden, maakt van Buckley een wanhopige eenzame.

Hem wordt niet toegestaan zich in te laten met de ongetrouwde vrouwelijke veroordeelden en wordt gedreven door zijn behoefte aan kameraadschap en vriendschap.

Banished

Captain David Collins

gespeeld door David Dawson

Als auditeur-militair is Collins verantwoordelijk voor de gehele juridische oprichting van de kolonie. Samen met gouverneur Philip maakt hij deel uit an het hof en beslist welke strafmaat gepast is.

Zijn kijk op de veroordeelden verandert langzaam wanneer hij zich realiseert dat niet alles zwart-wit is.

Banished

Mary Johnson

gespeeld door Genevieve O’Reilly

De trouwe en liefdevolle vrouw van dominee Johnson is vreselijk aangedaan door verlies.

Wanneer Anne Meredith haar vertelt dat ze haar verdriet ziet en haar troost kan bieden, is Mary verafschuwd maar ook gefascineerd om meer te weten te komen.

Banished

Reverend Johnson

gespeeld door Ewen Bremner

Belast met de zorg voor de kudde van God, moet hij een manier vinden om de steun van de verhongerende veroordeelden en ontevreden soldaten te winnen om een kerk te kunnen bouwen en een spiritueel gebied te stichten in een land waar meer basisbehoeften hard nodig zijn.

Banished

Anne Meredith

gespeeld door Orla Brady

Mysterieus en geheimzinnig als ze is, gelooft Anne dat ze met de overledenen kan communiceren en boodschappen kan overbrengen. In een christelijke samenleving jaagt zij angst en achterdocht aan, vooral van de dominee die niet blij is met de band tussen haar en zijn vrouw.

Banished

Marston

gespeeld door Rory McCann

Marston is een dreigende pestkop met een gewelddadige aard, en weet dat de vestiging een fout heeft gemaakt door van hem de enige smid in de gemeenschap te maken.

Hij is hierdoor onmisbaar en kan overal mee wegkomen.

Banished

'Letters' Molloy

gespeeld door Ned Dennehy

Als ontwikkelde veroordeelde, leest en schrijft Molloy de brieven van anderen voor hen.

Door zijn bezorgdheid om het welzijn van anderen, probeert hij vaak de harde realiteit te veranderen in iets aangenamers, waarmee hij in de problemen komt.

bekijk het op...

BBC First is beschikbaar op de volgende televisiestations:

België – Telenet 561
Nederland – KPN 23

Voor meer informatie over hoe te abonneren op BBC First, neemt u contact op met uw provider.