Privacy bij BBC Studios

Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 11 januari 2022 Dit beleid is bijgewerkt om het toepassingsgebied te verduidelijken en aan te geven dat BBC Global News nu deel uitmaakt van de BBC Studios Group.

BBC Studios is een wereldwijd productie- en distributiebedrijf en de belangrijkste commerciële tak van de British Broadcasting Corporation (de ‘BBC’). Dit Privacybeleid heeft betrekking op onze distributie- en marketingactiviteiten, waaronder onze verschillende kanalen, on-demand en digitale diensten, merkevenementen en branche-evenementen, en de verkoop van reclame- en sponsoringoplossingen voor de internationale diensten van de BBC.

U kunt met ons in contact komen als consument of als zakelijke klant. Wanneer u met ons in contact komt, zullen we waarschijnlijk gegevens verzamelen over u en over uw gebruik van onze diensten. We leggen ons erop toe transparant en eerlijk te zijn tijdens de verwerking van persoonsgegevens door ons, en we zullen er altijd naar streven te voldoen aan de beste praktijken en toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming in alle landen waar wij werkzaam zijn. Dit beleid beschrijft welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken, de omstandigheden waarin deze gegevens kunnen worden uitgewisseld en uw rechten met betrekking tot de gegevens waarover wij beschikken.

 1. Toepassingsgebied van dit beleid
 2. Gegevens die we kunnen verzamelen
 3. Hoe we uw gegevens gebruiken
 4. Uitwisseling en verstrekking van uw gegevens
 5. Waar we uw gegevens zullen opslaan en gebruiken
 6. Hoelang we uw gegevens zullen bewaren
 7. Kinderen die gebruikmaken van onze diensten
 8. Hoe uw gegevens worden beveiligd
 9. Uw rechten en opties
 10. Wijzigingen in dit beleid
 11. Neem contact met ons op
 12. Recht om een klacht in te dienen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of onze benadering tot privacy, kunt u contact met ons opnemen via: dataprotection@bbc.com. We streven ernaar binnen vijf werkdagen te reageren op uw vragen of opmerkingen.

1. TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT PRIVACYBELEID

BBC Studios is een wereldwijd bedrijf dat actief is als BBC Studios Productions, BBC Studios Distribution en BBC Global News (ook handelend onder de naam BBC StoryWorks), en via zijn internationale dochterondernemingen. De gegevens van onze primaire bedrijven en hun locaties zijn hier te vinden. Daarnaast heeft BBC Global News dochterondernemingen in India, Japan, Singapore en de Verenigde Staten.

Dit beleid beheerst de verwerking van uw gegevens door het betreffende bedrijf van BBC Studios in verband met hun distributie- en marketingactiviteiten. 
Waar nodig zullen we aanvullende mededelingen doen, bijvoorbeeld om uit te leggen hoe wij webtechnologieën gebruiken zoals cookies (u vindt de link in de voettekst van de website die u gebruikt) of onze mededeling over mobiele apps.  

Als u meewerkt aan een van onze programma’s, valt de verwerking van persoonsgegevens door BBC Studios Productions onder de hier verstrekte kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Andere bedrijven die onze handelsmerken gebruiken

We licentiëren onze handelsmerken en inhoud ook aan andere bedrijven die mogelijk hun eigen websites, evenementen en digitale inhoud produceren. Deze bedrijven moeten zich duidelijk kenbaar maken door de huisstijl van hun website en door hun privacybeleid en ze moeten op de juiste manier met uw gegevens omgaan. Wanneer u gebruikmaakt van een dienst van een ander bedrijf, is het gebruik van uw gegevens onderworpen aan het privacybeleid van dat bedrijf en moet u ervoor zorgen dat u de kennisgevingen van dat bedrijf leest. Als u uw bezorgdheid over de verwerking van uw gegevens door deze bedrijven aan ons kenbaar wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen via: dataprotection@bbc.com.

 

2. GEGEVENS DIE WE KUNNEN VERZAMELEN

De gegevens die we verzamelen, is afhankelijk van de omstandigheden en de diensten waar u gebruik van maakt. We zullen alleen de gegevens verzamelen en opslaan die we nodig hebben. We kunnen gegevens die betrekking hebben op u en/of uw gebruik van onze diensten op de volgende manieren verzamelen:

Door u verstrekte persoonsgegevens:

Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, een van onze evenementen bijwoont of op een andere manier met ons in contact treedt (zoals via socialemediaplatforms of met onze verkoopteams), kunnen wij u vragen om gegevens te verstrekken die relevant zijn voor de omstandigheden. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw e-mailadres, dat we nodig hebben om u in staat te stellen zich in te schrijven om nieuws over onze inhoud en merken te ontvangen, of uw contact- en betalingsgegevens als u iets bij ons koopt. Het moet duidelijk zijn waarom we om bepaalde gegevens vragen en als dat niet het geval is, zullen we een verklaring geven.  In de volgende sectie leggen we meer in detail uit welke soorten gegevens we kunnen verzamelen.

Wanneer u uw opmerkingen en inhoud met ons deelt (door gebruikers gegenereerde inhoud):

We kunnen u soms uitnodigen om commentaar te geven of om uw foto's en video's met ons te delen.  Als u hieraan deelneemt, kunnen wij uw inhoud publiceren of gebruiken op onze diensten of andere platforms. Het kan ook voorkomen dat u er proactief voor kiest om inhoud op onze socialemediapagina's of elders te plaatsen die betrekking heeft op onze merken (d.w.z. gewoon om uw liefde voor onze merken te tonen).  Wanneer u dat doet, kunnen we contact met u opnemen (via het relevante platform) om u te vragen of we uw inhoud mogen publiceren of gebruiken op onze diensten of andere platforms.

Voordat we uw inhoud kunnen accepteren of gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de toestemming heeft van alle anderen die in de inhoud voorkomen. We kunnen u vragen om uw e-mailadres te verstrekken om uw leeftijd te verifiëren en om na te gaan of u de wettelijke ouder of voogd bent van kinderen die in de inhoud voorkomen, zoals van toepassing kan zijn onder sectie 8 van dit Privacybeleid (“Kinderen die gebruikmaken van onze diensten”).

Met ons in contact komen via sociale media en andere platforms:

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een dienst van ons via sociale media en soortgelijke platforms of om deze dienst te ontvangen, bijvoorbeeld door opmerkingen te plaatsen, deel te nemen aan een wedstrijd of een spel te spelen op onze sociale pagina's, kunnen we gegevens rechtstreeks van u verzamelen of kan het sociale netwerk persoonsgegevens van u met ons delen, als u daarvoor toestemming heeft gegeven.  We verzamelen alleen gegevens die u zelf heeft gekozen om met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres. Houd er rekening mee dat alle gegevens die aan ons worden verstrekt via een sociaal netwerk of een andere derde ook onderworpen kunnen zijn aan hun privacybeleid.

Automatisch tijdens uw gebruik van onze diensten verzamelde gegevens:

Als u diensten van ons via het internet gebruikt of ontvangt, slaan we automatisch gegevens over uw gebruik van deze diensten, uw reacties op onze advertenties en onze e-mails, alsmede gegevens over het apparaat dat u gebruikt en uw internetverbinding op. We doen dit op twee manieren:

Loggegevens: als u onze diensten gebruikt, worden sommige gegevens opgeslagen in onze logbestanden, zoals het IP-adres van uw apparaat, de unieke identificatiecode ervan, het besturingssysteem en de locatie ervan en uw browsertype, de pagina's die u heeft bekeken, cookiegegevens en doorverwijslinks (de koppelingen die u naar een bepaalde pagina doorsturen).

Webtechnologieën: naast onze loggegevens kunnen we gebruikmaken van gespecialiseerde webtechnologieën, zoals pixels of tags die zijn ingesloten op onze webpagina's en e-mails en kleine gegevensbestanden die we op uw apparaat opslaan (bekend als ‘cookies’). Deze technologieën stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen en uw reactie op onze diensten, e-mails en advertenties te volgen. We gebruiken deze technologieën niet om u persoonlijk te identificeren, hoewel we sommige gegevens die via deze technologieën zijn verzameld, kunnen toevoegen aan marketinggegevens die we over u bewaren.  In het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (EER) zullen we uw toestemming verkrijgen voordat we gegevens op uw apparaat opslaan of openen (bijvoorbeeld voor een cookie-ID), overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen.  Voor alle gebruikers geldt dat we u zullen voorzien van hulpmiddelen en/of duidelijke instructies over hoe u zich kunt afmelden voor deze technologieën.

Raadpleeg de mededeling over cookies van de website die u gebruikt om meer te weten te komen over de technologieën die worden gebruikt via de specifieke dienst die u gebruikt. U vindt de link in de voettekst.

Via gespecialiseerde bedrijven verzamelde gegevens:

Soms gebruiken we gespecialiseerde bedrijven om ons gegevens die ze in verband met u hebben, te verstrekken of om namens ons informatie te verzamelen.  We maken bijvoorbeeld gebruik van marktonderzoeksbureaus om ons inzicht te geven in de consument en ons zo te helpen de programma's, producten en diensten van BBC Studios vorm te geven.  In het algemeen gaat het hierbij om anonieme of geaggregeerde gegevens, wat betekent dat wij u niet specifiek kunnen identificeren.  Als persoonsgegevens met ons worden gedeeld, zullen we er altijd voor zorgen dat dit rechtmatig gebeurt en, waar van toepassing, met uw toestemming.

We kunnen ook gebruikmaken van de diensten van socialemediaplatforms en reclamebureaus of -platforms om ons in staat te stellen bepaalde doelgroepen te bereiken en onze marketingberichten of de reclame die op sommige van onze diensten wordt getoond, doelgerichter te maken.  We kunnen bijvoorbeeld anonieme gegevens over uw surfgedrag op onze websites of elders gebruiken om daaruit uw interesses op te maken en om u in geschikte ‘marktsegmenten’ te plaatsen. Deze gegevens worden niet gebruikt om u als persoon te identificeren en we zullen niet trachten deze te combineren met persoonsgegevens die we eventueel van u hebben. Raadpleeg de specifieke mededeling over cookies voor de dienst die u gebruikt voor meer informatie.

 

3. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN EN RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING ERVAN

Doeleinden waarvoor we uw gegevens zullen gebruiken

Afhankelijk van welke van onze diensten u gebruikt (of hoe u anderszins met ons communiceert), kunnen we uw gegevens gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden, en op manieren die in overeenstemming zijn met onze relatie met u (d.w.z. als consument of in een zakelijke context). We hebben een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en aangegeven welke soorten gegevens dit kan omvatten.  Krachtens de Britse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn we verplicht u onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens mee te delen en we hebben deze in de onderstaande tabel opgenomen.

DOEL CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS (VOORBEELDEN) RECHTSGRONDSLAG
(ALLEEN VOOR VK/EER)
Om u als een nieuwe klant te registreren
 • Identiteit (bijvoorbeeld naam)
 • Contactgegevens
 • Betaalkaartgegevens
 • Uw transactie(s) en/of gebruik

(i) onze gerechtvaardigde belangen om onze administratie geactualiseerd te houden en onze diensten doeltreffend te beheren

(ii) Uitvoering van een overeenkomst met u

Om onze relatie met u te beheren,  waaronder: reageren op uw verzoeken en feedback; onze wedstrijden beheren (inclusief publicatie van de namen van winnaars, indien nodig); contact met u opnemen over een inzending die u heeft gedaan op onze onlinediensten, inclusief via onze socialemediapagina's en accounts (zie onze Gedragscode); u vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen; u dienstgerelateerde berichten sturen; en u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid.

 • Identiteit (bijvoorbeeld naam)
 • Contactgegevens
 • Voorkeuren voor communicatie
 • Voorkeuren voor genre/inhoud
 • Aankoop-/kijkgeschiedenis
 • Communicatiegeschiedenis

Onze gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat u een goede ervaring heeft bij het gebruik van onze diensten of bij het zakendoen met ons, om onze administratie geactualiseerd te houden en om te reageren op verzoeken en feedback.

Om onze diensten te beheren en te beveiligen. Inclusief probleemoplossing, testen, systeemonderhoud, rapportage en datahosting, het voorkomen van fraude of andere mogelijk illegale activiteiten (waaronder schending van het auteursrecht), het blokkeren van storende gebruikers, het beschermen van de veiligheid van gebruikers en het afdwingen van onze servicevoorwaarden.

 • Apparaatidentificatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, useragent en cookie-ID's (raadpleeg de mededeling over cookies van de dienst die u gebruikt voor meer informatie).
 • Gebruiks-/analytische gegevens
 • Loggegevens

Onze gerechtvaardigde belangen voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, en het voorkomen van fraude

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd of om een enquête in te vullen (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en om ons bedrijf te laten groeien)

Om onze producten en diensten, de doeltreffendheid van onze marketing en e-mails, en onze klantenrelaties en -ervaringen te meten en te verbeteren. We kunnen gebruikmaken van gespecialiseerde onderzoeks- of IT-dienstverleners om ons hierbij te helpen.

 • Apparaatidentificatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, useragent en cookie-ID's (raadpleeg de mededeling over cookies van de dienst die u gebruikt voor meer informatie).
 • Gebruiks-/analytische gegevens (zoals browsergeschiedenis, of u een e-mail heeft geopend of aangeklikt, enz.)
 • Demografische gegevens, zoals geslacht, leeftijdsgroep, interesses (bijv. via marktonderzoek)
 • Loggegevens

Onze gerechtvaardigde belangen om te bestuderen hoe klanten onze producten en diensten gebruiken, om onze diensten up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf verder te ontwikkelen en om ons marketingbeleid bekend te maken

Toestemming (indien u zich in het VK/de EER bevindt), met betrekking tot niet-essentiële cookies en gerelateerde technologieën die worden gebruikt om dit doel te ondersteunen.

Toestemming wanneer uw persoonsgegevens rechtstreeks worden gedeeld/openbaar gemaakt als antwoord op een onderzoeksvragenlijst/-enquête.

Om u e-mails met nieuws, aanbiedingen en voordeelacties te sturen in verband met onze inhoud, merken en diensten, en speciale voordeelacties van onze merkpartners in overeenstemming met uw contactvoorkeuren. Deze berichten kunnen aan u worden gepersonaliseerd op basis van wat wij denken dat u kan interesseren.

We kunnen ook kennisgevingen sturen via uw apparaat of webbrowser wanneer u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven op verzoek van uw browser of apparaat.

Als u zich uitschrijft of afmeldt voor e-mailmarketing, kunnen we uw e-mailadres toevoegen aan een suppressielijst om ervoor te zorgen dat we uw voorkeur respecteren.

 • Identiteit (bijvoorbeeld naam)
 • Contactgegevens
 • Profiel (bijv. uw voorkeuren en interesses afgeleid uit uw reacties op onze diensten)
 • Voorkeuren voor marketing en communicatie

Toestemming, naargelang het geval, of onze gerechtvaardigde belangen om onze inhoud, merken en diensten en die van onze partners te promoten en om uw voorkeuren te beheren.

Om uw ervaring en onze marketingcommunicatie te personaliseren zodat deze relevanter zijn voor u en om u te informeren over goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u zouden kunnen interesseren.

Soms promoten we onze producten en diensten aan u door middel van reclame op andere websites en diensten.  Deze reclame kan aan u worden gepersonaliseerd op basis van uw browse- of aankoopgeschiedenis bij ons.

 • Identiteit
 • Contactgegevens
 • Apparaatidentificatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, useragent en cookie-ID's (raadpleeg de mededeling over cookies van de dienst die u gebruikt voor meer informatie).
 • Gebruiks-/analytische gegevens (bijv. uw browsergeschiedenis)
 • Profiel (bijv. uw voorkeuren en interesses afgeleid uit uw reacties op onze diensten)
 • Loggegevens

Toestemming (in verband met cookies en verwante technologieën in VK/EER), of

Onze gerechtvaardigde belangen om onze diensten te promoten en onze consumenten en doelgroepen te betrekken

Wanneer wij voorstellen uw persoonsgegevens voor andere doeleinden of op een andere rechtsgrondslag te gebruiken, zullen wij ervoor zorgen dat wij u eerst op de hoogte brengen en zo nodig uw toestemming verkrijgen.


4. UITWISSELING EN VERSTREKKING VAN UW GEGEVENS

Gegevens die worden gedeeld binnen de BBC Group

Om uw ervaring met onze diensten en merken te verbeteren, kunnen gegevens over uw gebruik van onze diensten worden uitgewisseld tussen ondernemingen van de BBC Studios Group ten behoeve van onderzoek, analyse, marketing en adserving. Daarnaast kan een ander bedrijf van de BBC Group gegevensverwerkingsdiensten verlenen namens een bedrijf van BBC Studios. Zo worden de meeste van onze abonnementsdiensten voor nieuwsbrieven beheerd door een team in het hoofdkantoor van BBC Studios Distribution in het VK.

Gegevens die worden gedeeld met onze leveranciers

We gebruiken derden om namens ons bedrijfsfuncties uit te voeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, hosting van onze onlinediensten, levering van onze klantenservice en uitvoering van bestellingen en de verwerking van betalingen. We verstrekken uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om deze derden in staat te stellen hun diensten uit te voeren. Onze leveranciers moeten verklaren te zullen voldoen aan onze instructies en we eisen dat zij uw persoonsgegevens niet voor hun eigen zakelijke doelstellingen gebruiken. In alle gevallen eisen we van onze leveranciers dat zij uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk behandelen, en waar nodig zullen we daartoe de IT-systemen en -processen van de leverancier aan een afzonderlijke controle onderwerpen.

Gegevens die worden gedeeld via deelknoppen, widgets en andere ingesloten inhoud van derden

Sommige van onze onlinediensten bevatten inhoud die wordt beheerd door derden voor diensten zoals delen via sociale media, aanbevolen verhalen, opmerkingen/beoordelingen en de weergave van videobeelden of foto's. Als u in contact komt met deze diensten, kunnen zij gegevens van en over u en uw reacties op hun inhoud verzamelen. Deze activiteit is onderworpen aan het privacybeleid van de derden en uw instellingen voor het door u gekozen netwerk. Houd er rekening mee dat deze diensten uw activiteiten kunnen volgen door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, zonder dat u contact met hen opneemt. Als u een probleem daarmee heeft, meld u dan af van hun diensten voordat u onze diensten gebruikt.

Gegevens die worden gedeeld via pixels en cookies

We werken samen met derden die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om ons verschillende diensten te leveren, waaronder: het meten en analyseren van het gebruik van en de betrokkenheid bij onze onlinediensten en e-mails; het leveren en personaliseren van onze onlinemarketing en advertenties van derden op onze diensten. Deze bedrijven kunnen onafhankelijk beslissingen nemen over hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt, wat betekent dat zij een afzonderlijke ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zijn. Volledige details over hoe deze technologieën worden gebruikt, zijn te vinden in de mededeling over cookies voor de dienst die u gebruikt.

Gegevens die worden gedeeld met andere partijen

In het algemeen verstrekken we uw gegevens uitsluitend aan andere partijen met uw toestemming, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om inhoud via de socialemediafunctionaliteit te delen. Indien vereist of toegestaan door de wet, kunnen we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, overheids-/reguleringsinstanties, internetserviceproviders en contentbeschermingsorganisaties. Als u bijvoorbeeld ongepaste of verwerpelijke inhoud via onze diensten plaatst of indien we van mening zijn dat u de wet overtreedt of indien er sprake is van een veiligheidsprobleem, kunnen we uw inhoud en gedrag aan de relevante partijen melden.

Verkoop of overdracht van alle of een gedeelte van ons bedrijf of onze activa

We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven indien we alle of een gedeelte van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen, zodat de koper u de diensten kan blijven leveren. We zullen ons in redelijkheid inspannen om u van tevoren op de hoogte te stellen van de doorgifte van uw gegevens in die gevallen.

 

5. WAAR WE UW GEGEVENS OPSLAAN EN GEBRUIKEN

Zoals beschreven in de vorige sectie, kunnen we uw gegevens delen met andere concernondernemingen van de BBC Group of met gecontracteerde externe dienstverleners. Deze bedrijven kunnen zijn gevestigd in of IT-apparatuur gebruiken die zich bevindt in andere landen dan het land waarin uw gegevens zijn verzameld. Indien dat het geval is, zullen we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens in de juiste mate worden beschermd.
 

Als u zich in de VS of EER bevindt:
De verwerking van uw gegevens in landen zoals de Verenigde Staten brengt met zich mee dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. Veel van onze externe derden bevinden zich ook buiten de EER zodat de verwerking van uw persoonsgegevens door hen tevens betekent dat gegevens buiten de EER worden doorgegeven.

We eisen van onze ontvangers dat zij een vergelijkbaar niveau van bescherming bieden bij de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER.
We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven naar landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

Indien we bepaalde dienstverleners inzetten, kunnen we specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten gebruiken waarmee persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als deze in Europa hebben.

U kunt u contact met ons opnemen als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt toegepast wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER.

 

6. HOELANG WE UW GEGEVENS BEWAREN

We zullen uw persoonsgegevens op onze systemen bewaren zolang dat nodig is voor de desbetreffende diensten of gedurende de periode die is uiteengezet in een relevante overeenkomst tussen u en ons, overeenkomstig ons beleid inzake het bewaren van gegevens. Als u een bijdrage instuurt op een van onze onlinediensten, zullen we uw inhoud in het algemeen slechts bewaren zolang dat in redelijkheid is vereist voor het/de doel(en) waarvoor deze inhoud is ingestuurd.  Daarna zullen we uw persoonsgegevens ofwel op veilige wijze verwijderen ofwel anonimiseren zodat deze kunnen worden gebruikt voor analysedoeleinden. 

 

7. KINDEREN DIE GEBRUIKMAKEN VAN ONZE DIENSTEN

Tenzij anders aangegeven, zullen we persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar niet opzettelijk verzamelen of opslaan.  In sommige gevallen kunnen we onze diensten, zoals wedstrijden, beperken tot personen van 18 jaar of ouder. Indien nodig zullen wij stappen ondernemen om de leeftijd vast te stellen van personen die hun informatie aan ons verstrekken en kunnen we de toestemming van uw ouder of voogd vragen. 

Als u 16 jaar of jonger bent, willen we u verzoeken ons geen gegevens te verstrekken die betrekking hebben op u of anderen.  Vraag om de begeleiding van een van uw ouders of een voogd alvorens onze diensten te gebruiken.

Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan 16 jaar en u weet dat uw kind ons zonder uw toestemming van gegevens heeft voorzien, neemt u dan contact met ons op via dataprotection@bbc.com. We zullen deze gegevens binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

 

8. HOE UW GEGEVENS WORDEN BEVEILIGD

Wij beschermen uw gegevens op verschillende manieren: we trainen ons personeel, we investeren in technologie en we volgen strikte procedures voor verwerking en opslag. We hanteren passende organisatorische en technologische veiligheidsvoorzieningen om de gegevens die we over u hebben te beschermen tegen verlies, onjuist gebruik of ongeoorloofde toegang daartoe, bekendmaking, wijziging of vernietiging. We streven er tevens naar dat onze dienstverleners hetzelfde doen. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat een systeem volledig beveiligd is, en het inherente risico bestaat dat gegevens via internet worden doorgestuurd. Een niet-gerelateerde partij kan in dat geval deze doorgiften onrechtmatig onderscheppen of inzien.

Als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op de veiligheid van uw in ons bezit zijnde gegevens, inclusief toegang tot de accounts die u bij onze diensten heeft, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op via de gegevens onder "Neem contact met ons op" hieronder.

 

9. UW RECHTEN EN OPTIES

U beschikt over een aantal rechten en opties met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren.  Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, volgt u de instructies of stuurt u ons een schriftelijk verzoek via de onderstaande contactgegevens.

Voorkeuren voor communicatie: Als u geen marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, klikt u op de koppeling voor afmelden onderin de desbetreffende e-mail. Dit zal u niet noodzakelijkerwijs afmelden voor alle communicatie, alleen voor het merk/de dienst in kwestie.  Als u zich volledig wilt uitschrijven, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Merk op dat u zich niet kunt uitschrijven voor sommige dienstgerelateerde berichten (die niet worden gebruikt om marketingmateriaal te versturen).

Overeenkomstig industrienormen behouden we ons het recht voor om een minimale hoeveelheid gegevens te bewaren voor zover nodig om ervoor te zorgen dat we in de toekomst geen contact met u opnemen – bijvoorbeeld door uw e-mailadres op een ‘suppressielijst’ te plaatsen.

Afmelden voor van gepersonaliseerde reclamecookies en andere vormen van volgtechnieken: als u zich wenst uit te schrijven voor gepersonaliseerde reclame of andere vormen van volgtechnieken, raadpleeg dan de mededeling over cookies voor de dienst die u gebruikt (u vindt de link in de voettekst van de website). Indien u zich afmeldt voor gepersonaliseerde advertenties, voorkomt dit echter niet dat advertenties aan u worden weergegeven; deze zijn alleen niet langer afgestemd op uw interesses of surfgedrag.

Toegang tot de gegevens die we over u hebben: u kunt te weten komen welke gegevens we over u bewaren en u kunt daar een kopie van krijgen. Geef ons bij het indienen van een verzoek voldoende informatie om ons in staat te stellen uw dossier(s) te lokaliseren, inclusief het e-mailadres dat wij eventueel van u hebben en de gegevens van de dienst waarvan u gebruik maakt.

We zullen u vragen om uw identiteit aan te tonen voordat we u toegang tot uw persoonsgegevens geven. U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of om een van de overige, hieronder uiteengezette rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel gerechtigd zijn een redelijke vergoeding in rekening te brengen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overmatig is. In voorkomend geval kunnen we weigeren om uw verzoek in deze gevallen in te willigen.

We zullen uw verzoek binnen de geldende wettelijke termijnen verwerken. Voor het VK en de EER is dit één kalendermaand, maar we kunnen deze termijn verlengen als uw verzoek bijzonder ingewikkeld of omvangrijk is.

Uw gegevens corrigeren: u kunt eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we eventueel de juistheid van de nieuwe door u verstrekte gegevens moeten verifiëren.

Uw gegevens verwijderen: In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om gegevens die we over u bewaren, te verwijderen.  Bijvoorbeeld wanneer we deze niet langer nodig hebben omdat u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven en u deze toestemming wilt intrekken. Soms kunnen wij uw gegevens niet verwijderen omdat (i) we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren; of (ii) we deze nodig hebben voor onze eigen gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld als u zich afmeldt van een e-maillijst, zouden we uw e-mailadres nodig hebben om toe te voegen aan een suppressielijst om ervoor te zorgen dat u niet wordt gecontacteerd. We zullen alleen weigeren informatie te verwijderen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Indien van toepassing zullen we de redenen voor het weigeren van uw verzoek toelichten.

BIJ GEBRUIK VAN DIENSTEN IN HET VK OF DE EER HEEFT U DE VOLGENDE AANVULLENDE WETTELIJKE RECHTEN:

Ons laten stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens: U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden (zie “Voorkeuren voor communicatie”).  U kunt ook 'bezwaar maken' tegen de verwerking van uw gegevens door ons, wanneer we ons beroepen op een gerechtvaardigd belang. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw gegevens te verwerken, welke gronden zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: u kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten als u zich zorgen maakt over de nauwkeurigheid ervan of over de manier waarop deze worden gebruikt.  U kunt ons ook vragen uw gegevens niet te verwijderen (bijvoorbeeld omdat u deze nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen).

Uw persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat overdragen (aan u of aan een derde): dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons oorspronkelijk toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of indien we de gegevens hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

INWONERS VAN CALIFORNIË HEBBEN DE VOLGENDE SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN:

Volgens de Californische wet, met inbegrip van de California Consumer Privacy Act (Cal. Civ. Code 1798.100), kunt u, als u in Californië woont, contact met ons opnemen in verband met de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht van inzage: u heeft het recht om twee keer per jaar toegang te vragen tot de persoonsgegevens die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld en/of buiten de BBC Studios Group hebben uitgewisseld.

U heeft ook recht op toegang tot een lijst van bedrijven waarmee wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden hebben gedeeld.  De ondernemingen van de BBC Studios Group delen echter geen persoonsgegevens met niet-gerelateerde ondernemingen zonder u een keuze te bieden bij deze openbaarmakingen.

Recht op verwijdering: u heeft het recht om te verzoeken dat we uw persoonsgegevens wissen.  Er kunnen uitzonderingen zijn op het recht op verwijdering om specifieke wettelijke redenen die wij, indien van toepassing, in antwoord op uw verzoek voor u uiteen zullen zetten.

Recht op aan- of afmelding met betrekking tot de verkoop van persoonsgegevens: voor personen van 16 jaar of ouder heeft u het recht om u af te melden voor de verkoop van persoonsgegevens die wij over u bewaren aan derden. Voor personen van 13 tot 16 jaar heeft u het recht om u aan te melden voor de verkoop van persoonsgegevens die wij over u bewaren.

De concernondernemingen van BBC Studios ‘verkopen’ de persoonsgegevens van klanten niet, behalve op de beperkte manieren die in onze mededeling over cookies worden beschreven. In de mededeling over cookies vindt u instructies over hoe u het delen van uw persoonsgegevens kunt uitschakelen.

Uitoefening van uw rechten: Als u een van uw privacyrechten wilt uitoefenen of vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons Privacy Team via: dataprotection@bbc.com of ons schrijven op het hieronder vermelde adres.

Als u een klant van BBC Shop bent die in Californië woont, kunt u ook ons gratis nummer bellen (hieronder vermeld) om uw recht van inzage van uw persoonsgegevens uit te oefenen.

 

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in de wet, beste praktijken of onze eigen praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te reflecteren. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in dit Privacybeleid, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door een mededeling op de desbetreffende diensten. Dat datum van de meest recent revisie verschijnt bovenaan deze pagina. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u het gebruik van onze diensten staken. Raadpleeg dit beleid regelmatig voor updates.

 

11. NEEM CONTACT MET ONS OP

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op kwesties met betrekking tot dit Privacybeleid. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, inclusief eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail via: dataprotection@bbc.com

U kunt ons ook per post schrijven:
Data Protection Officer
Regulatory Affairs
BBC Studios
1 Television Centre
101 Wood Lane
Londen
W12 7FA

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot BBC Shop kunt u een e-mail sturen naar: dataprotection@bbc.com of schrijven naar:
BBC Studios Americas Inc
1120 Avenue of the Americas
5th Floor
New York
NY 10036-6700
VS

BBC Shop klantenservice (gratis)
VS: 1-800-898-4921
Canada: 1-800-435-5685

 

12. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, moet u in eerste instantie contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Voor diensten in het VK en/of de EER:

Indien u van mening bent dat uw bezorgdheid niet is opgelost, heeft u het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in het VK voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk).

Als u in een land of gebied in de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) woont, en u denkt dat sommige of alle kwesties waarover u zich zorgen maakt, hebben plaatsgevonden in het land waar u woont, kunt u een klacht indienen bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming. Contactgegevens van de nationale toezichthouders voor gegevensbescherming in de EU en de EER vindt u op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming.