Privacy bij BBC Studios

Privacybeleid

BBC Studios (BBCS) is de commerciële tak van de British Broadcasting Corporation (BBC) waarin het grootste gedeelte van de interne productieafdelingen van BBC Television en BBC Studios, de internationale licentieverlenende en distributietak van de onderneming, zijn bijeengebracht. BBCS is een volle dochteronderneming van de BBC, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, die via haar dochterondernemingen actief is in landen over de hele wereld. De informatie op deze pagina's heeft betrekking op de privacypraktijken van de ondernemingen binnen de BBC Studios-groep (hierna te noemen ‘BBCS’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’). BBCS is de verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens die binnen de BBC Studios-groep worden verwerkt, inclusief gegevens die betrekking hebben op deze website.

BBCS respecteert uw recht op privacy en we nemen onze daarmee verband houdende wettelijke verplichtingen serieus. We streven te allen tijde naar transparantie over onze verwerking van uw gegevens. In het volledige beleid hieronder leest u over hoe uw gegevens worden gebruikt, wanneer deze aan derden mogen worden bekendgemaakt en wat uw rechten zijn in verband met de gegevens die we over u hebben. Als u het te veel werk vindt om dit beleid door te lezen of als u alleen maar een snelle blik op onze aanpak wilt werpen, kunt u beginnen met Onze belofte.

Onze belofte

 1. We zullen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
 2. We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren. Elk aanvullend of ongewoon gebruik van uw gegevens zal op het moment van verzameling van de gegevens worden toegelicht.
 3. We zullen u uitsluitend e-mails voor marketingdoeleinden toesturen indien u ons daartoe toestemming heeft gegeven (en u krijgt in elke e-mail van ons de gelegenheid om u voor de ontvangst van deze e-mails af te melden).
 4. We geven u waar mogelijk de gelegenheid om u af te melden voor gebruikstracering; we volgen uw gebruik van onze diensten om onze inhoud en reclame op u af te stemmen en onze diensten te verbeteren. We zullen geen gegevens gebruiken waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar u kunt u zich hier afmelden.
 5. We zullen zonder uw toestemming geen persoonlijk identificeerbare gegevens uitwisselen met niet-verbonden derden voor hun eigen gebruik. We kunnen uw gegevens delen binnen onze groep ondernemingen zodat we u de beste klantervaring kunnen bieden met betrekking tot al onze merken.
 6. We zullen passende maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen overeenkomstig de industrienormen, maar houdt u er rekening mee dat geen systeem voor 100% kan worden beveiligd.
 7. We zullen uw gegevens slechts bewaren zolang we deze nodig hebben: (i) om u een product/dienst te leveren; (ii) om onze diensten te verbeteren; en (iii) voor wettelijke en auditdoeleinden.
 8. We zullen de persoonsgegevens van mensen jonger dan 13 niet actief verzamelen en zullen u verzoeken om ons geen informatie over u of anderen te verstrekken indien u jonger dan 13 bent. We zullen u de controle geven over de gegevens die we over u hebben door u in staat te stellen uw gegevens in te zien, bij te werken en te verwijderen in overeenstemming met uw wettelijke rechten.
 9. We zullen maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers en licentiehouders op dezelfde manier als wij omgaan met uw gegevens, ook indien zij uw gegevens verwerken in landen die uw gegevens niet dezelfde rechtsbescherming bieden.

Ons privacybeleid

Wanneer we u onze diensten verlenen en door uw interactie met ons, kan BBC Studios gegevens over u en over uw gebruik van onze diensten verzamelen. We leggen ons erop toe transparant te zijn tijdens de verwerking van persoonlijke informatie door ons, en we streven ernaar te voldoen aan toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming op de grondgebieden waar wij werkzaam zijn. In dit beleid worden de soorten gegevens die we kunnen verzamelen beschreven en wordt beschreven hoe we deze gegevens gebruiken en in welke omstandigheden we deze gegevens kunnen verstrekken of doorgeven.

 1. Toepassingsgebied van dit beleid en uw toestemming
 2. Gegevens die we kunnen verzamelen
 3. Hoe we uw gegevens gebruiken
 4. Uitwisseling en verstrekking van uw gegevens
 5. Waar we uw gegevens zullen opslaan en gebruiken
 6. Hoelang we uw gegevens zullen bewaren
 7. Kinderen die gebruikmaken van onze diensten
 8. Hoe we uw gegevens beveiligen
 9. Uw rechten en opties
 10. Wijzigingen in dit beleid
 11. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of onze benadering tot privacy, kunt u contact met ons opnemen via: dataprotection@bbc.com. We streven ernaar binnen drie werkdagen te reageren op uw vragen of opmerkingen.

1. Toepassingsgebied van dit beleid en uw toestemming

Dit beleid beheerst onze verwerking van uw gegevens in verband met de producten en diensten die we u leveren. Naast dit beleid hanteren we beleidslijnen met betrekking tot ons gebruik van Cookies (Volgtechnieken) en de levering van onze diensten via Mobiele Applicaties (‘Mobiele Apps’). De in deze beleidslijnen uiteengezette praktijken worden beheerst door dit overkoepelende beleid.

Houd er rekening mee dat we onze handelsmerken en inhoud ook licentiëren aan andere bedrijven die mogelijk hun eigen websites, evenementen en digitale inhoud produceren. We treffen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zichzelf duidelijk identificeren en op de juiste manier omgaan met uw gegevens. Als u echter een dienst gebruikt die wordt geëxploiteerd door een derde, zal het gebruik van uw gegevens onderworpen zijn aan hun privacybeleid, en niet aan dat van ons. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: dataprotection@bbc.com.

Uw gebruik van onze diensten vormt uw toestemming voor de hierin beschreven verwerking van uw gegevens.

2. Gegevens die we kunnen verzamelen

De soort gegevens die we verzamelen, is afhankelijk van de omstandigheden en de diensten waar u gebruik van maakt. Voor uw aanmelding voor een nieuwsbrief hebben we bijvoorbeeld alleen uw naam en e-mailadres nodig, maar als u een van onze evenementen wilt bijwonen, moeten we mogelijk vragen om uw contactgegevens, betalingsgegevens en eventuele toegangs- of dieeteisen. In het algemeen verzamelen we gegevens die betrekking hebben op u en/of uw gebruik van onze diensten op de volgende manieren:

Door u verstrekte persoonsgegevens:

Dit zijn doorgaans gegevens die u identificeren als een natuurlijke persoon of die ons in staat stellen contact met u op te nemen, en deze kunnen uw naam, woon- en/of leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, demografische gegevens, interesses, voorkeuren, betalingsgegevens en foto's of videobeelden omvatten. Deze kunnen tevens gegevens bevatten waar we niet om hebben gevraagd maar die u uit eigen beweging heeft verstrekt, zoals gegevens verstrekt tijdens interacties met onze medewerkers klantenservice of via opmerkingen of andere inzendingen van u op onze online diensten, zoals online fora.

In sommige gevallen verstrekt u ons mogelijk gegevens over andere natuurlijke personen, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van de functie ‘verstuur naar een vriend’ of wanneer u een foto instuurt waarop zij zijn afgebeeld. U moet ervoor zorgen dat u (1) hun toestemming om hun gegevens aan ons te verstrekken hebt; en (2) u hen op de hoogte heeft gesteld van de bepalingen van dit privacybeleid.

Automatisch tijdens uw gebruik van onze diensten verzamelde gegevens:

Als u onze diensten gebruikt, slaan we automatisch gegevens over uw gebruik van deze diensten, uw reacties op onze advertenties en onze e-mails, alsmede gegevens over het apparaat dat u gebruikt en uw internetverbinding op. We doen dit op twee manieren:

Loggegevens: als u onze diensten gebruikt, worden sommige gegevens opgeslagen in onze logbestanden, zoals het IP-adres van uw apparaat, de unieke identificatiecode ervan, het besturingssysteem en de locatie ervan en uw browsertype, de pagina's die u heeft bekeken, cookiegegevens en doorverwijslinks (de koppelingen die u naar een bepaalde pagina doorsturen).

Volgtechnieken (cookies): naast onze loggegevens kunnen we gebruikmaken van volgtechnieken zoals tags op onze webpagina's en kleine gegevensbestanden die we op uw apparaat opslaan (bekend als ‘cookies’). Deze technologieën stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen en uw reactie op onze diensten, e-mails en advertenties te volgen. We gebruiken deze technologieën niet om u te identificeren en we verzamelen of bewaren persoonlijk identificeerbare gegevens niet opzettelijk door middel van deze technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Via sociale media en andere derden verzamelde gegevens:

Als u ervoor kiest om deel te nemen aaneen dienst van ons via sociale media of deze dienst te ontvangen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een wedstrijd of een spel te spelen op onze sociale pagina's, kunnen we gegevens rechtstreeks van u verzamelen of kan het sociale netwerk persoonsgegevens van u met ons delen. Dit kan bestaan uit gegevens zoals uw naam, profielfoto, geslacht, e-mailadres en geboortedatum. U moet er rekening mee houden dat alle aan ons via een derde verstrekte gegevens tevens kunnen zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derde.

Via gespecialiseerde databedrijven verzamelde gegevens:

Soms gebruiken we gespecialiseerde databedrijven om ons gegevens die ze over u hebben, te verstrekken zodat we onze reclame beter op u kunnen afstemmen. We kunnen bijvoorbeeld anonieme gegevens over uw surfgedrag op andere websites gebruiken om daaruit uw interesses op te maken en om u in geschikte ‘marktsegmenten’ te plaatsen. Deze informatie wordt niet gebruikt om u als persoon te identificeren en we zullen niet trachten deze te combineren met persoonlijk identificeerbare gegevens die we eventueel over u hebben. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken en rechtsgrondslag voor de verwerking ervan

We zullen uw gegevens gebruiken: (i) om onze diensten aan u in overeenstemming met uw voorkeuren te leveren, te verbeteren en te personaliseren; en (ii) voor onze legitieme zakelijke doelstellingen en behoeften. We kunnen uw gegevens met name gebruiken om:

 • uw bestellingen van producten uit te voeren of om de dienst of informatie waarom u heeft gevraagd, te leveren of verstrekken;
 • uw account(s) te beheren;
 • u servicegerelateerde mededelingen te sturen;
 • onze wedstrijden te beheren (inclusief het publiceren van de namen van winnaars indien nodig);
 • op uw verzoeken en feedback te reageren;
 • contact met u op te nemen over een inzending van u aan onze online diensten (raadpleeg onze Gedragscode);
 • onze diensten te analyseren en/of te verbeteren;
 • de manier waarop de inhoud van BBCS aan u online wordt gepresenteerd, te personaliseren;
 • op interesses gebaseerde advertenties te geven, gebaseerd op uw surfgedrag op onze websites en op andere websites (meer informatie over onze
 • advertenties en hoe u zich daarvoor kunt afmelden, kunt u hier terecht);
 • fraude of andere illegale activiteiten (waaronder auteursrechtinbreuk) te voorkomen;
 • storende gebruikers te blokkeren en de veiligheid van gebruikers van onze diensten te beschermen;
 • toe te zien op naleving van onze servicevoorwaarden;
 • u nieuwsbrieven, aanbiedingen en voordeelacties te sturen in verband met onze merken en diensten, en speciale voordeelacties van onze
 • vertrouwde partners in overeenstemming met uw e-mailvoorkeuren; en
 • onze afmeldlijst voor e-mails.

Indien BBCS voorstelt om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u daarvan van tevoren op de hoogte stellen. U krijgt ook de gelegenheid om uw toestemming voor ander gebruik van uw gegevens dan hierboven genoemd te weigeren of in te trekken.

Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens zullen gebruiken

Ingevolge de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we u op de hoogte stellen van de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hieronder hebben we, in de vorm van een tabel, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens van plan zijn te gebruiken, en op welke rechtsgrondslagen we dat doen. We hebben tevens aangegeven wat onze gerechtvaardigde belangen zijn waar dat van toepassing is.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtsgrondslag kunnen verwerken afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. U kunt u contact met ons opnemen indien u meer informatie wilt ontvangen over de specifieke rechtsgrondslag waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken indien er meer dan één rechtsgrondslag is aangegeven in onderstaande tabel.

Doel/Activiteit Soort gegevens Rechtsgrondslag voor verwerking inclusief grondslag voor gerechtvaardigd belang
Om u als een nieuwe klant te registreren (a) Identiteit (b) Contact Uitvoering van een overeenkomst met u
Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief: (a) Het beheer van betalingen, vergoedingen en kosten (b) Heffing en inning van aan ons verschuldigd geld (a) Identiteit (b) Contact (c) Financieel (d) Transactie (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om aan ons verschuldigde gelden te innen)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder: (a) U op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid (b) U vragen om een beoordeling of om een enquête in te vullen (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (c) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijstrekking of wedstrijd of om een enquête in te vullen (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (a) Uitvoering van een overeenkomst met u (b) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en om ons bedrijf te laten groeien)
Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, verslaggeving en hosting van gegevens) (a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor de exploitatie van ons bedrijf, de levering van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep) (b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante website-inhoud en advertenties te bieden en de doeltreffendheid van de aan u geboden advertenties te meten of te begrijpen (a) Identiteit (b) Contact (c) Profiel (d) Gebruik (e) Marketing en communicatie (f) Technisch Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om ons marketingbeleid bekend te maken)
Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelatie en klantervaring te verbeteren (a) Technisch (b) Gebruik Gebruik    Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf verder te ontwikkelen en om ons marketingbeleid bekend te maken)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn (a) Identiteit (b) Contact (c) Technisch (d) Gebruik (e) Profiel Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en om ons bedrijf te laten groeien)


4. Uitwisseling en verstrekking van uw gegevens

Gegevens die worden gedeeld onder concernondernemingen van BBCS

Om uw ervaring met onze diensten en merken te verbeteren, kunnen gegevens over uw gebruik van onze diensten worden uitgewisseld tussen concernondernemingen van BBCS ten behoeve van onderzoek, analyse, marketing en adserving. Daarnaast kan een BBCS-onderneming gegevensverwerkende diensten leveren ten behoeve van andere ondernemingen binnen de groep. Het grootste gedeelte van onze diensten voor aanmelding voor de nieuwsbrief worden bijvoorbeeld beheerd door de moedermaatschappij, BBC Studios Limited, met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Gegevens die worden gedeeld met onze leveranciers

We gebruiken een aantal derden om namens ons bedrijfsfuncties uit te voeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, hosting van onze online diensten, levering van onze klantenservice en uitvoering van bestellingen en de verwerking van betalingen. We verstrekken uitsluitend de gegevens die noodzakelijk zijn om deze derden in staat te stellen hun diensten uit te voeren. Onze leveranciers moeten verklaren te zullen voldoen aan onze instructies en we eisen dat zij uw persoonsgegevens niet voor hun eigen zakelijke doelstellingen gebruiken.

Gegevens die worden gedeeld via socialemediaknoppen, widgets en andere ingesloten inhoud van derden

Sommige van onze online diensten bevatten ingesloten inhoud die wordt beheerd door derden voor diensten zoals delen via sociale media, aanbevolen verhalen, opmerkingen/beoordelingen en de weergave van videobeelden of foto's. Als u in contact komt met deze diensten, kunnen zij gegevens van en over u en uw reacties op hun inhoud verzamelen. Deze activiteit is onderworpen aan het privacybeleid van en uw instellingen voor het door u gekozen netwerk. Houd er rekening mee dat deze diensten uw activiteiten kunnen volgen door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, zonder dat u contact met hen opneemt. Als u een probleem daarmee heeft, meld u dan af van hun diensten voordat u onze diensten gebruikt.

Gegevens die worden gedeeld met andere partijen

In het algemeen verstrekken we uw gegevens uitsluitend aan andere partijen met uw toestemming, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om inhoud via de socialemediafunctionaliteit te delen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties/toezichthouders, internetaanbieders en inhoudbeveiligende organisaties indien vereist of voor zover dat van rechtswege is toegestaan. Als u bijvoorbeeld ongepaste of verwerpelijke inhoud via onze diensten plaatst of indien we van mening zijn dat u de wet overtreedt, kunnen we uw inhoud en gedrag aan de relevante partijen melden.

Verkoop of overdracht van alle of een gedeelte van ons bedrijf of onze activa

We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven indien we alle of een gedeelte van ons bedrijf of onze activa verkopen of overdragen, zodat de koper u de online diensten kan blijven leveren. We zullen ons in redelijkheid inspannen om u van tevoren op de hoogte te stellen van de doorgifte van uw gegevens in die gevallen.

5. Waar we uw gegevens zullen opslaan en gebruiken

Zoals beschreven in de vorige sectie, kunnen we uw gegevens delen met andere concernondernemingen van BBCS of met gecontracteerde externe dienstverleners. Deze bedrijven kunnen zijn gevestigd in of IT-apparatuur gebruiken die zich bevindt in andere landen dan het land waarin uw gegevens zijn verzameld. Indien dat het geval is, zullen we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens in gelijke mate worden beschermd.

BBC Studios is een wereldwijde onderneming met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk (VK). We delen uw persoonsgegevens binnen BBCS. Dit betekent dat uw gegevens in het VK en op andere locaties wereldwijd, inclusief de Verenigde Staten, kunnen worden verwerkt.

De verwerking van uw gegevens in landen zoals de Verenigde Staten brengt met zich mee dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden doorgegeven. Veel van onze externe derden bevinden zich ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zodat de verwerking van uw persoonsgegevens door hen tevens betekent dat gegevens buiten de EER worden doorgegeven.

Elke keer dat we uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen we voor een gelijke mate van bescherming ervan door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende veiligheidsvoorzieningen is geïmplementeerd:

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven naar landen die door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen die een toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

Indien we bepaalde dienstverleners inzetten, kunnen we specifieke door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten gebruiken waarmee persoonsgegevens dezelfde bescherming krijgen als deze in Europa hebben.

Als we dienstverleners in de VS inzetten, kunnen we gegevens aan hen doorgeven indien zij zijn aangesloten op het EU-VS Privacy Shield waaronder zij vereist zijn om een vergelijkbare bescherming van persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS worden gedeeld, te bieden.

U kunt u contact met ons opnemen als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt toegepast wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER.

6. Hoelang we uw gegevens zullen bewaren

We zullen uw persoonsgegevens op onze systemen bewaren zolang dat nodig is voor de desbetreffende diensten of gedurende de periode die is uiteengezet in een relevante overeenkomst tussen u en ons, overeenkomstig ons beleid inzake het bewaren van gegevens. Als u een bijdrage instuurt op een van onze online diensten, zullen we uw inhoud in het algemeen slechts bewaren zolang dat in redelijkheid is vereist voor het/de doel(en) waarvoor deze inhoud is ingestuurd. Daarna zullen we uw persoonsgegevens ofwel op veilige wijze verwijderen ofwel anonimiseren zodat deze kunnen worden gebruikt voor analysedoeleinden.

7. Kinderen die gebruikmaken van onze diensten

Tenzij anders aangegeven, zullen we persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar niet opzettelijk verzamelen of opslaan. Als u 12 jaar of jonger bent, willen we u verzoeken ons geen gegevens te verstrekken die betrekking hebben op u of anderen. Vraag om de begeleiding van een van uw ouders of een voogd alvorens onze diensten te gebruiken.

Als u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan 13 jaar en u weet dat uw kind ons zonder uw toestemming van gegevens heeft voorzien, neemt u dan contact met ons op via dataprotection@bbc.com. We zullen deze gegevens binnen een redelijke termijn uit onze bestanden verwijderen.

Andere kinderen

Afhankelijk van de dienst kunnen we ook om de toestemming van uw ouder of voogd vragen als u jonger bent dan 16 jaar. Bovendien sturen we commerciële marketingcommunicatie uitsluitend aan natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn.

Indien van toepassing zullen we maatregelen nemen om de leeftijd van personen die hun gegevens aan ons verstrekken, vast te stellen.

8. Hoe we uw gegevens beveiligen

We hanteren passende organisatorische en technologische veiligheidsvoorzieningen om de gegevens die we over u hebben te beschermen tegen verlies, onjuist gebruik of ongeoorloofde toegang daartoe, bekendmaking, wijziging of vernietiging. We streven er tevens naar dat onze dienstverleners hetzelfde doen. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat een systeem volledig beveiligd is, en het inherente risico bestaat dat gegevens via internet worden doorgestuurd. Een niet-gerelateerde partij kan in dat geval deze doorgiften onrechtmatig onderscheppen of inzien.

Als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op de veiligheid van uw in ons bezit zijnde gegevens, inclusief toegang tot de accounts die u bij onze diensten heeft, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande gegevens.

9. Uw rechten en opties

Uw wettelijke rechten

U heeft de volgende rechten:

Verzoek om inzage in uw persoonsgegevens (ook wel bekend als een “verzoek om inzage van een betrokkene”). Hierdoor kunt u een kopie van de persoonsgegevens die we van u hebben krijgen en controleren of we deze rechtmatig verwerken. Als u wilt weten welke gegevens we over u hebben, kunt u ons een verzoek sturen door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens.

We zullen u vragen om uw identiteit aan te tonen voordat we u toegang tot uw persoonsgegevens geven. U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonsgegevens (of om een van de overige, hieronder uiteengezette rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel gerechtigd zijn een redelijke vergoeding in rekening te brengen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overmatig is. In voorkomend geval kunnen we weigeren om uw verzoek in deze gevallen in te willigen.

We zullen uw verzoek binnen de gestelde termijn verwerken.

Verzoek om rectificatie van de persoonsgegevens die we van u hebben. Hiermee kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren, hoewel we eventueel de juistheid van de nieuwe door u verstrekte gegevens moeten verifiëren.

Verzoek om wissing (verwijdering) van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen indien er geen goede reden is voor ons om de verwerking ervan voort te zetten. U heeft ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen indien u met succes uw recht van bezwaar tegen verwerking (zie hieronder) heeft uitgeoefend, indien we uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt of indien we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd u er echter rekening mee dat we uw verzoek om wissing niet altijd kunnen inwilligen om specifieke wettelijke redenen die we u zullen mededelen, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek.

Als u wilt dat we uw gegevens uit onze bestanden verwijderen, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en we zullen u binnen een redelijke termijn maar binnen uiterlijk drie werkdagen antwoorden. Opgemerkt dient te worden dat we mogelijk bepaalde gegevens van rechtswege en/of voor onze eigen gerechtvaardigde zakelijke doelstellingen moeten bewaren.

Bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens indien we ons verlaten op een gerechtvaardigd belang van ons (of van een derde) en er iets in uw eigen situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat dit uw grondrechten en vrijheden aantast. U heeft ook het recht om bezwaar te maken indien we uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw gegevens te verwerken, welke gronden zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen te onderbreken: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens controleren; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u wilt niet dat we de gegevens wissen; (c) als u wilt dat we de gegevens bewaren ook al hebben we deze niet langer nodig, omdat u rechtsvorderingen moet instellen, uitoefenen of verdedigen; of (d) als u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar we moeten verifiëren of we zwaarder wegende rechtmatige gronden hebben om de gegevens te gebruiken.

Verzoek om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. We zullen uw persoonsgegevens aan u of een door u geselecteerde derde verstrekken in een gestructureerde, veelvoorkomende, machineleesbare indeling. Opgemerkt dient te worden dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons oorspronkelijk toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of indien we de gegevens hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken in gevallen waarin we uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om bepaalde producten of diensten aan u te leveren. We zullen u op de hoogte stellen indien dat het geval is op het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Communicatievoorkeuren en opt-outs

Als u geen marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, klikt u op de koppeling voor afmelden onderin de desbetreffende nieuwsbrief. Opgemerkt dient te worden dat u zich op deze manier niet afmeldt voor alle communicatie, maar alleen voor de nieuwsbrief in kwestie, en als zodanig moet u deze actie uitvoeren voor elke nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld. Als u zich volledig wilt uitschrijven, neemt u dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. Opgemerkt dient te worden dat u zich niet kunt afmelden voor sommige servicegerelateerde berichten.

Overeenkomstig industrienormen behouden we ons het recht voor om een minimale hoeveelheid gegevens te bewaren voor zover nodig om ervoor te zorgen dat we in de toekomst geen contact met u opnemen.

Reclame en volgtechnieken

Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties of van andere vormen van “tracking”, raadpleeg dan ons Cookiebeleid. Indien u zich afmeldt voor op interesse gebaseerde advertenties, voorkomt dit echter niet dat advertenties aan u worden weergegeven; deze zijn alleen niet langer afgestemd op uw interesses.

Extra informatie voor inwoners van Californië

Uw privacyrechten

Als u een inwoner bent van de staat Californië, heeft u, krachtens het Burgerlijk Wetboek van Californië, het recht om van bedrijven die werkzaam zijn in Californië een lijst te vragen van alle derden met wie de onderneming persoonsgegevens heeft gedeeld gedurende het voorgaande jaar voor directe marketingdoeleinden. Als alternatief voorziet de wet erin dat, indien de onderneming een beleid hanteert om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor directe marketingdoeleinden als u ofwel uw toestemming daartoe heeft gegeven ofwel niet heeft aangegeven dat u een dergelijke bekendmaking wilt voorkomen, de onderneming u in plaats daarvan kan voorzien van informatie over hoe u uw opties voor bekendmaking kunt uitoefenen.

De alternatieve optie is van toepassing op onze diensten; als we gegevens van u verzamelen, geven we u de gelegenheid om u af of aan te melden voor de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden voor hun eigen directe marketingdoeleinden. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met ons Privacyteam via: dataprotection@bbc.com.

Hoe reageren we op Do Not Track-instellingen

De Business & Professions Code van Californië, artikel 22575(b) (zoals gewijzigd per 1 januari 2014) voorziet erin dat ingezetenen van Californië gerechtigd zijn om te weten hoe de websitebeheerder reageert op Do Not Track-instellingen (DNT) in de browser. DNT is een functie die door sommige browsers wordt geboden en die, als deze is ingeschakeld, een signaal stuurt naar websites om te eisen dat uw surfgedrag niet wordt gevolgd, bijvoorbeeld door externe advertentienetwerken, sociale netwerken en analytische bedrijven. Er is echter nog geen uniforme norm aangenomen om te bepalen hoe deze signalen moeten worden geïnterpreteerd en welke actie moet worden ondernomen door website en derden.

Momenteel reageren de websites van BBCS nog niet op DNT-signalen. We blijven DNT en andere technologieën volgen, en zullen mogelijk een DNT-norm hanteren zodra deze beschikbaar is. Intussen kunt u zich afmelden voor bepaalde volgtechnieken op deze website, inclusief analyse en op interesse gebaseerde advertenties, door uw cookie-instellingen hier te wijzigen.

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in de wet, beste praktijken of onze eigen praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te reflecteren. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in dit Privacybeleid, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door een mededeling op de desbetreffende diensten. Dat datum van de meest recent revisie verschijnt bovenaan deze pagina. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet u het gebruik van onze diensten staken. Raadpleeg dit beleid regelmatig voor updates.

11. Neem contact met ons op

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op kwesties met betrekking tot dit Privacybeleid. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, inclusief eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neemt u dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of onze benadering tot privacy, kunt u contact met ons opnemen via:

Functionaris voor gegevensbescherming:

BBC Studios Limited

Television Centre, 4A

101 Wood Lane

London

W12 7FA

E-mail: dataprotection@bbc.com

We zullen ons tot het uiterste inspannen om iedere klacht op te lossen. Indien u echter van mening bent dat uw klacht niet is opgelost, heeft u het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in het VK voor gegevensbeschermingskwesties (https://ico.org.uk/).


Voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018